elektrische auto’s rijden op kolen.

In Nederland rijden elektrische auto’s op steenkool en aardgas.

De productie van elektriciteit in Nederland wordt door 47 % door aardgas en 35 % door steenkool opgewekt. Deze fossiele brandstoffen zijn dus goed voor 82 % van de opwekking van elektriciteit.

Op grote afstand volgen wind (7%), biomassa (6%), kernenergie (3%), zon (2%) en olie (1%).

De Klimaatwet is dinsdag met vlag en wimpel door de Eerste Kamer gekomen. De Senaat heeft de wet waarin de Nederlandse klimaatdoelen worden vastgelegd met 62 van de 75 stemmen aangenomen. Alleen de PVV, de SGP en de Partij voor de Dieren stemden tegen.

De eerste twee doelen zijn een vermindering van de Nederlandse broeikasgasuitstoot (ten opzichte van 1990) met respectievelijk 49 procent in 2030 en 95 procent in 2050. Het derde doel is ‘een volledig CO2-neutrale elektriciteitsproductie’ in 2050.

Dus in 2050 rijden elektrische auto’s CO2 neutraal. Dat is over 31 jaar.

mei 2019.