kosten water opwarmen

Kostprijs water verwarmen met elektra of aardgas

 

Soortelijke warmte van water = 4,19 kJ/(kg.K)
Voor 1 liter water 1°C op te warmen is 4,19 kJ aan energie nodig.
(soortelijke massa water = 1)
1 kWh = 3,6 MJ
1 liter water 1 °C opwarmen is uitgedrukt in kWh :
4,19 kJ  =  1,16 x 10 -3 kWh.
3,6 MJ

Water opwarmen met elektriciteit

Dus 1 liter water 1 °C opwarmen kost 1,16 x 10 -3   x 0,22 = 0,25 x10 -3
=0,25 x 10 -3  Euro.

Als dit water met elektriciteit wordt opgewarmd dan houden we een rendement van 100 % aan. Dit geldt bij een stilstandsverlies van 0.

 

Water opwarmen met aardgas

1 m3  aardgas heeft een energie inhoud van 35,1  MJ bij verbranding met een rendement van 100 %.

Het opwekkingsrendement van een combiketel of een geiser om water te verwarmen tot 60 °C is ongeveer 60 %.

Dus 1 m3 aardgas voor verwarming van water tot 60 °C geeft 35,1 x 0,6 = 21,1 MJ.

Voor 1 liter water 1 °C opwarmen is dus 4,19 kJ/ 21,1 MJ  = 0,2 x 10-3 m3 gas nodig.

Bij een gasprijs van 0,60 Euro/m3 kost i liter water opwarmen dus

0,2 x 10-3   x 0,60 = 0,12 x  10-3   Euro

1 liter water 1 °C opwarmen met elektriciteit kost 1,16 x 10 -3   x 0,22 = 0,25 x10 -3

=0,25 x 10 -3  Euro.

Conclusie: water opwarmen met elektriciteit is dus 2 x zo duur.

 Nadere specificatie

  1. Huidige combiketels hebben een hoger warmtapwater opwekkingsrendement dan 60 %.

Een HR 107 combiketel met HRww heeft een opwekkingsrendement van 67,5 % bij comfortklasse 4.

Een HRtop combiketel heeft een opwekkingsrendement van 80 %, hiermee is de opwekking van warmtapwater met aardgas 2,6 x zo goedkoop als opwekking van warmtapwater met elektriciteit.

  1. Bij toepassing van een zonneboiler met een combiketel als naverwarmer zijn de warmtapwaterkosten gehalveerd, omdat de zonneboiler door het jaar genoen de helft aan gratis warmwater van de zon levert. hiermee is de opwekking van warmtapwater met aardgas 4 x zo goedkoop als opwekking van warmtapwater met elektriciteit.
  2. Als een warmtepomp direct warmtapwater levert met een COP (Coëfficiënt of Performance) van 2 of hoger, dan is het warmtapwater opgewekt met een warmtepomp net zo duur als warmtapwater opgewekt met aardgas. (excl. Verlies warmwatervat)