zonnevolgsystemen

Zonnevolgsystemen voor zonne-panelen of collectorenp

De meeste zonnecollectoren (voor warm water) en zonnepanelen (voor elektriciteit) zijn vast opgesteld. Het draaibaar maken van de panelen kan 30-40 % hogere opbrengst geven.

Bovendien kan met het draaibaar maken van een zonnecollector (met water)  oververhitting worden voorkomen en bevriezingsgevaar worden geminimaliseerd.

De motoren worden met een microprocessor aangestuurd, die haar input kan krijgen van een klok, lichtsensoren, warmtesensoren en voor de uitvoering met een zonnecollector de laadstatus van een of meerdere boilers.

Project 1.

Zonnevolgsysteem met 1 motor

toelichting:

Dit paneel wordt met een wiel aangedreven en staat op drie wielen, waardoor het aandrijfwiel altijd contact heeft met de ondergrond.

De acrylplaat dient om de wind aan de achterzijde van het paneel om te leiden, waardoor de stabliliteit bij harde wind wordt gewaarborgd.

Berekening meer-opbrengst met trackingsysteem

Met het Photovoltaic Geographical Information System – Interactive Maps (zie link) kan er op een lokatie in Europa worden berekend wat de jaaropbrengsten zijn van PV-panelen afhankelijk van de oriëntatie t.o.v. het Zuiden en de elevatie (=hoek t.o.v. de horizon). Ook is het mogelijk om de meeropbrengst van trackingsystemen te berekenen.

Mijn tracking systeem heeft een inclinatie van 45 ° en heeft één motor, die als verticale as kan worden gezien voor de berekening.

Het blijkt dat de meeropbrengst 43 % is met 1 verticale as. Een 2-assig tracking systeem ( met elevatie dus) heeft een meeropbrengst van 47 %.

Conclusie:  4 % meeropbrengst  van een 2-assig systeem  dekt niet de kosten   voor een 2-de motor en bijbehorend besturingssysteem.

Dit trackingsysteem is rendabel vanaf 100 panelen op 1 tracker. Dit aantal is niet haalbaar voor buro EPN om zelf uit te voeren. Indien er een ander bedrijf is die dit qua engineering aan kan, dan zijn wij gaarne bereid onze medewerking hier aan te verlenen.