Van het gas af

Van het gas af is het domste dat Nederland kan doen.

  • in geen enkel land wordt van het gas af verboden
  • aardgas is schoner en ook minder CO2 uitstoot dan olie, steenkool of bruinkool
  • de capaciteit van een aardgasketel is altijd voldoende voor het verwarmen van elk gebouw en de warmwatercapaciteit is ook voldoende voor te douchen.
  • er is geen boiler nodig voor de warmwatervoorziening
  • het rendement van een HR-ketel is ongeveer 90 %

 

 

https://www.gawalo.nl/energie/nieuws/2018/07/businesscase-nodig-voor-aardgasvrije-gebouwen-1016428

 

Nieuws 6 juli 2019

Businesscase nodig voor aardgasvrije gebouwen

energie

In 2050 moeten alle 7 miljoen woningen en 1 miljoen niet-woningen in Nederland van het aardgas af zijn. Adviesbureau CE Delft onderzocht wat er nodig is om die warmtetransitie werkelijk te laten plaatsvinden.

De grootste hobbel voor de warmtetransitie blijft het kostenplaatje, stelt CE Delft in twee recente rapporten. De auteurs van ‘Incentives voor de warmtetransitie’ en ‘Vereffenen kosten warmtetransitie’ gaan ervan uit dat klimaatneutraal verwarmen gemiddeld 1.000 euro per huishouden per jaar extra gaat kosten. “Een deel van de eigenaren en huurders kan deze jaarlijkse extra kosten voor duurzame verwarming niet betalen.”

LeestipIs een warmtepomp duurder dan een gasaansluiting? 

 

Businesscase voor de energietransitie

Het echte probleem is volgens CE Delft het gebrek aan een aantrekkelijke klimaatneutrale optie. Er moet een businesscase komen voor de energietransitie. “Het moet aantrekkelijk worden voor huurders of eigenaar/bewoners van een woning of gebouw om het aardgas voor verwarmen te vervangen door all-electric warmtepompen, CO2-neutraal gas of (collectieve) warmtelevering, inclusief eventuele aanpassingen aan woning/gebouw en installaties. Het adviesbureau doet daarvoor aanbevelingen aan de overheid.

Leestip: Wie betaalt de rekening naar gasloos?