ventilatie

Wij zijn een voorstander van vraaggestuurde ventilatiesystemen, die de luchtkwaliteit bewaken en de hoeveelheid ventilatie hierop aanpassen.

Een goede indicatie voor de luchtkwaliteit is het CO2 gehalte van de lucht. Alles wat brandt stoot CO2 uit. Ook mensen en dieren.

Bij een te hoog percentage CO2 ( ook al is dat relatief weinig) wordt de opname van zuurstof in het bloed belemmerd, waardoor mensen en dieren minder goed functioneren. CO2 is een reukloos gas en vaak wordt de te hoge concentratie CO2 (meer dan 1200 ppm) pas opgemerkt als die al veel te hoog is geworden.

Een ventilatiesysteem dat het CO2 gehalte van de lucht meet en de ventilatie hierop afstemt, helpt de luchtkwaliteit binnen zekere grenzen te houden.