Warmte-Kracht-Koppeling

Een kolencentrale, die haar restwarmte benut voor de verwarming van woningen of de industrie stoot minder CO2 uit dan een gascentrale, die haar warmte in een rivier loost of in de lucht laat verdampen.

Bij de omzetting van fossiele brandstoffen of van kernenergie naar elektriciteit te maken komt warmte vrij. En dat is niet een klein beetje, maar ongeveer de helft van de energie die in de brandstoffen zit.

Die warmte heeft een temperatuur van ongeveer 80 gr. C, en die warmte kan mooi gebruikt worden in warmtenetten voor de verwarming van gebouwen en bedrijven. Dit wordt ook wel stadsverwarming genoemd.

Deze gebouwen hoeven geen aansluiting op het gasnet te krijgen.

mei  2019